Phân vi sinh EMZ-USA FUSA

700.000 650.000

Thành phần chủ yếu của phân EMZ-FUSA

  • Các nguyên tố đa và trung lượng:  N, P, K, Mg, Ca, S,…
  • Các nguyên tố vi lượng: Fe, Zn, Cu, Bo, Cl, Co
  • Các axit hữu cơ:  axit humic, amino axit,…
  • Các vi sinh vật: azotobacter, Phosphorus, Lactobacillus, Nấm rễ, Nấm men, Xạ khuẩn, chi Bacillus, Nấm sợi.
Phân vi sinh EMZ-USA FUSA

700.000 650.000

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)