Phân bón cá BIO NPK FISH HYDROLYSATE của Cây Kiểng Việt

400.000 320.000

Phân bón cá vi sinh FUSA BIO NPK FISH HYDROLYSATE hoàn toàn tự nhiên hoàn toàn của chúng tôi là sản phẩm hữu cơ chất lượng cao cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời cho sự phát triển của cây trồng và đem lại năng suất cao hơn.

Tổng Nitơ (N) ………………………………. 2,00%
0,3% Nitơ không hòa tan trong nước
1,7% Nitơ hòa tan trong nước
Phốt phát có sẵn (P2 05) ……………….. 3.00%
Hòa tan Potash (K2 0) …………………….. 0.2%
Chất hữu cơ ≥ 20%; pH = 5,5% – 7%

Phân bón cá BIO NPK FISH HYDROLYSATE của Cây Kiểng Việt

400.000 320.000

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)